Husets navn og historie

Husets Historik

Husets historie

Ikke mange huse har en gennemført historik – som dette.

Declaration fra 1892

Husets navn: ‘Tro, håb og kærlighed’ (Matrikel 19b Kvols)

Husets navn, ‘Tro, håb og kærlighed‘, skyldes en plade, der var indmuret i gavlen i gammel tid. Hvem der oprindeligt døbte huset, er der øjensynlig ingen der ved – men vi håber det er et meget passende navn. (Rettelse: Snedker Niels Conrad Christian Smidt i satte også pladen med tro/håb/kærlighed. Der løb en kilde bagved huset, så der var altid frisk vand.)

Vi fik besøg af en nabo, desværre ikke mens Berit eller jeg var derude, som gav min søn nogle papirer med husets historie:

Huset er angiveligt bygget omkring 1892 af Niels Conrad Christian Smidt (rettet), og blev siden i 1906 overtaget af sønnen Laurits Laurberg Smidt og derefter i 1912 af Thorvald H. Kristensen.

Spillemanden og mureren Søren Kristian Kristensen flyttede i 1918 fra Knudby og ind i huset  og boede heri til omkring 1943.

Nikolaj Nielsen havde det herefter i tre år indtil 1946 hvor Ebbe Pedersen flyttede ind. I 1968 døde Ebbe Pedersen, og herefter overtog Jens Kristian Pedersen huset fra sin far. Jens Kristian Pedersen døde i 1987, hvorefter Bent Ove Hansen overtog huset.

I 1992 købte Dorthe Gjørup og Vigo Andersen huset af Bent Ove Hansen.

I 2011 købte vi, Berit Selbach Christensen og Tom Frank Christensen, huset af Dorthe Gjørup.

 

 

4 kommentarer til “Husets navn og historie”

Lidt supplement + rettelse.
Snedker Niels Conrad Christian Smidt (staves Smidt) 1831 – 1906 byggede som skrevet huset og isatte også pladen med tro/håb/kærlighed. Der løb en kilde bagved huset, så der var altid frisk vand. Sønnen Laurits Laurberg Smidt overtog huset 1906. Søren Kristian Kristensen var svigersøn til Niels Smidt. Thorvald H Kristensen var svigersøn til Søren Kristian Kristensen.

Hej Erik Smidt

Så skulle det være rettet – men jeg forstår ikke helt… Kan det være rigtigt?

Niels Conrad Christian Smidt (Far) [ Ejede huset 1892 – 1906 ]
Laurits Laurberg Smidt (Søn) [ Ejede huset 1906 – 1912 ]
Thorvald H. Kristensen (Svigersøn til Søren Kristian Kristensen?) [ Ejede huset 1912 – 1918 ]
Søren Kristian Kristensen (Svigersøn til Niels Conrad Christian Smidt) [ Ejede huset 1918 – 1943 ]

Kan det passe at en svigersøn til Søren Kristian Kristensen ejede huset før Svigersønnen til Niels Conrad Christian Smidt ejede det?

Svar

Ja, det er korrekt.
Thorvald Kristensen skriver i sine erindringer at hans svigermor havde været udsat for en ulykke og var blevet invalid. Svigerforældrene kunne derfor ikke længere klare livet på det lille husmandssted i Knudby. Da Thorvald samtidig var blevet fastansat ved postvæsnet i Frederiks og derfor skulle flytte, solgte han huset til svigerfaderen Søren Kr. Kristensen.
Mvh Mette

Vedr. Declarationen af 1892:
Der er ikke tale om en byggetilladelse. Han søger tilladelse til: “at opfylde landevejsgrøften langs med min ejendom, længde 67 alen ud for min bolig mod at jeg anlægger, vedligeholder og renholder en brolagt rendesten og fortov på hele længden.”
Niels Smidt var min oldefar. Sjovt at finde et sådant dokument – tak!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.